Продължете към съдържанието

BBUnicat

Материали, консумативи и заготовки

За да гарантираме безопасното използване и функциониране на нашите продукти, се използват само материали и консумативи от утвърдени /доказани/ производители.

Материали, консумативи и заготовки: С цел безопасното изполване и функциониране на нашите продукти, са използвани само материали и консумативи от утвърдени /доказани/ производители. За изработка на продуктите са използвани само материали и консумативи от утвърдени производители с оглед безопасното изполване и функциониране на нашите продукти. При използване на други кънсумативи и материали ние не гарантираме безопасността и не носим отговорността за възможните щети причинени от използването на консумативите и материалите закупени от други сайтове и производители.

For the safety of the products presented on the BBUnicat site, only the consumables and materials presented on our site are used.

Препоръчваме да използвате само продуктите, материалите и консумативите, представени на сайта на BBUnicat.

За използването на продукти, материали и компоненти, закупени от други производители и от други сайтове, ние не носим отговорност за тяхното качество и безопасност.

Нови продукти: